VEILIGHEID IS EEN ZAAK VAN IEDEREEN…

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is een gemeenschappelijke dienst voor alle VKORR-scholen. De dienst werd opgericht om het directieteam en het schoolbestuur te ondersteunen en te adviseren bij het implementeren van de wet welzijn in het dagdagelijkse schoolleven.
De leiding van de interne dienst is in handen van de coördinerend preventieadviseur Simone Fransen. Simone, die een opleiding preventie niveau 2 volgde, is tevens de plaatselijke preventieadviseur in de basisscholen. Martin Loterman neemt die taak in de secundaire school voor zijn rekening.
De interne dienst adviseert het schoolbestuur en de verschillende directies van de scholen aangaande volgende welzijnsdomeinen:

1.    Veiligheid op het werk
Veiligheid op het werk omvat alle maatregelen die genomen worden om ongevallen te voorkomen.
Eventuele risico’s worden geïnventariseerd, geëvalueerd en proberen we dan te beheersen. Dit doen we door risicoanalyses uit te voeren, evacuatieoefeningen te houden, personeel op te leiden tot nijverheidshelper , bluscursussen aan te bieden, …

2.    Gezondheid op het werk
Voor dit domein werken we samen met onze externe dienst voor preventie en bescherming IDEWE.

3.    Ergonomie
De fysieke belasting wordt hier nauw in het oog gehouden en daarom doen we een beroep op de ergonomen van IDEWE.

4.    Arbeidshygiëne
Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving. Via rondgangen en een meldingsprocedure proberen we hieraan te voldoen.

5.    Psychosociale aspecten
Samen met de experten van externe partners (Idewe, CLB) trachten we er voor te zorgen dat onze personeelsleden en leerlingen zich goed voelen in hun vel.

6.    Verfraaiing van de arbeidsplaats
Onze scholen zijn constant bezig met verfraaiing en vernieuwing van haar schoolgebouwen.

7.    Maatregelen inzake leefmilieu
Dit is een algemene term die wijst op het feit dat er nood is aan organisatie of structuur op school met betrekking tot de voorgaande domeinen. Welzijn geldt niet enkel voor één individu of voor één school, het is van toepassing op de ganse schoolgemeenschap.